Reeds 300.000 Overstappers

Besparing 2023: stroom -50% gas -42%

Gratis Dynamische Energie Test

Disclaimer

Go2Results Projects BV is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website DynamischeEnergie.nl. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van DynamischeEnergie.nl.

Wij bieden consumenten en klein zakelijke gebruikers de mogelijkheid om diensten en producten te vergelijken en te informeren waarbij we doorlinken naar webshops en energie leveranciers waar overeenkomsten afgesloten kunnen worden. Wij zijn niet verbonden aan een belanghebbend bedrijf en doen dit zo veel mogelijk op maat en naar ons beste vermogen, op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Het is aan de bezoeker om deze informatie zelfstandig te controleren op juistheid bij het aangaan van een (koop) overeenkomst bij een van deze partijen. 

Deze informatie is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Wij geven aanbieders geen enkele zeggenschap over de activiteiten en over de getoonde informatie op de site. Ook hebben we er geen enkel voordeel bij om een bepaalde aanbieder met voorrang te behandelen. Toch kunnen we geen garanties geven over de juistheid van de geboden informatie en adviezen. Snelle ontwikkelingen of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat informatie verouderd, niet correct of onvolledig is. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Acties van gebruikers op basis van onze informatie en adviezen komen dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid.

Copyright

Niets van deze site DynamischeEnergie.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Go2Results Projects B.V. Wij doen zelf ons best om geen content met Copyright rechten te gebruiken. Mocht u iets treffen dan kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen waarbij wij wijzigingen zullen aanbrengen indien nodig. 

Over de disclaimer

Go2Results Projects B.V. behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Vragen of klachten? Neem contact met ons op!

Tips om slim energiekosten te besparen

Test in 2 minuten

Bespaar gemiddeld 10 - 25 procent

Goedkope energie is duurzame energie

Al meer dan 300.000 overstappers

Oplossingen om slim met goedkope dynamische energie om te gaan.

Om je energie rekening zo laag mogelijk uit te laten vallen wil je energie gebruiken op de momenten dat dynamische stroom goedkoop en duurzaam is.

Deze goedkope stroom momenten zijn doorgaans ook de meest duurzame momenten.

Er zijn veel vragen van consumenten welke investeringen de meest verstandige zijn om energie te besparen en energie op het juiste moment te gebruiken.

Smart Home

Smart home

-binnenkort-Automatisch slim energie gebruiken als het goedkoop is

Stroom opslaan

Is een (thuis) batterij een goede oplossing?

Huis met boiler voor tapwater

Warm water opslaan

-binnenkort-Energie opslaan voor warm water op de goedkope momenten van de dag

Huis met warmtepomp met buffer

Slimmere warmtepomp

-binnenkort-Slimme algoritmes en buffers

Slim auto laden

Slim Auto laden

Wat is verstandig? sturen op Epex uurprijs of op CO2 

Zonnepanelen en dynamische stroom

Zonnepanelen

Zijn zonnepanelen icm. dynamische stroom

Hoe dynamisch is je stroomverbruik

Flexibel gebruik?

Hoeveel procent van je stroomverbruik is flexibel?

Huis met bespaar smiley

Energie besparen

-binnenkort-Hoe ik thuis 30% energie bespaart heb

Green energie - Green Icon

Ben jij er klaar voor  om 25-35% te besparen op je energierekening?

Uit onderzoek van de dynamische energie leveranciers waren afnemers van dynamische stroom 35% en voor gas 25% goedkoper uit dan afnemers met een variabel contract in 2022.